Over ons

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit een veelzijdige samenstelling en weet zich gesteund door een Raad van Advies.
Voor ieder van de bestuursleden geldt dat zij economisch actief zijn en zich sterk betrokken voelen bij een proportionele pandemierespons en de beginselen van behoorlijk bestuur
Het besturen van de Biomedische Rekenkamer is een onbezoldigde taak.
Alle bestuurders hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die u kunt verifiëren op de persoonlijke pagina’s.

Cyril Wentzel, voorzitter
Hans van Winden, penningmeester

Maurice van Ulden, coördinator publiekscommunicatie
Peter de Wit, fondsenwerving

Raad van advies

De Raad van Advies bestaat uit:

prof. Jan Grandjean

Roel Pieterman.

De statuten & beleidsplan

Statuten zijn de basis voor onze organisatie. Hierin staan de interne regels en afspraken van de rechtspersoon. Bijvoorbeeld: in de statuten staat hoe de bestuurders worden benoemd. Als er ooit onduidelijkheid is over hoe de organisatie moet handelen, dan leest u in de statuten wat er moet gebeuren.

Bekijk hier onze statuten
Bekijk het beleidsplan van de stichting

Meer weten of samen werken?

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via nummer: 085 130 1711

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.