Cyril wentzel

Voorzitter van de Biomedische Rekenkamer

Cyril Wentzel (1960) is vliegtuigbouwkundig ingenieur. Naast betrekkingen bij Fokker aircraft (1990–1996) en TNO Defensie en Veiligheid (1996–2008) was hij werkzaam als raadgevend ingenieur.

Sinds 2019 is hij voorzitter van stichting De Groene Rekenkamer op basis van verdieping in klimaat, energie en milieu discussies en materie. Hij droeg in 2020 en 2021 bij aan beoordelingen van Nederlandse RES-plannen voor de energievoorziening, waarvan een van de bevindingen was dat de beginselen van behoorlijk bestuur niet worden toegepast waar het op een energietransitie aankomt. Zo ontbreken kosten-baten analyses en een haalbaar integraal plan. Het gevolg is dat de energievoorziening en de economie gevaar lopen. Een gevaar van prijsverhogingen, tekorten en onbetrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Hij ziet het als missie om ook op het gebied van de coronacrisis deze beginselen weer bekend te maken en de toepassing ervan te bevorderen. Dat betekent transparantie van data, controle en bevorderen van een zorgvuldig proces in afweging van diverse mogelijkheden en de beoordeling van de omvang en aard van een probleem.