Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Transparantie in
Biomedische Data

Transparantie in
Biomedische Data

Verzamelen en verspreiden van kennis

Met het verschijnen en voortduren van de coronabeleidscrisis wordt steeds meer duidelijk dat de rechtsstaat onder druk staat als een medische crisis zich voordoet. Onafhankelijke, dat wil zeggen van de overheidsinstituten ontkoppelde, beoordeling van de situatie is slechts mogelijk als essentiële gegevens openbaar toegankelijk zijn. Dit vereist gerichte verzoeken aan belangrijke spelers en desnoods een rechtsgang. Deze datatransparantie is de missie van De Biomedische Rekenkamer.

WOB verzoeken

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) levert een belangrijk instrument om ontbrekende gegevens op te vragen en te verkrijgen. Wat zegt de WOB en aan wie worden de precisie-aanvragen van de BMRK gericht?
Bekijk datacollectie

Verheldering

Het RIVM en de minister van VWS presenteren regelmatig iconische grafieken over scenario’s en zieken-huisbezetting. Deze grafieken verdienen een kritische uitleg.
Bekijk de uitleg

Onderzoek

Bekijk hier het onafhankelijk onderzoeksprogramma van de Biomedische Rekenkamer.
Bekijk het onderzoeksveld

Het bestuur en raad van advies

Het bestuur streeft naar een veelzijdige samenstelling en weet zich gesteund door een Raad van Advies. Voor ieder van de bestuursleden geldt dat zij economisch actief zijn en zich sterk betrokken voelen bij een proportionele pandemierespons en de beginselen van behoorlijk bestuur. Het besturen van de Biomedische Rekenkamer is een onbezoldigde taak.

Meer weten of samen werken?

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via nummer: 085 130 1711

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.