Onafhankelijk

Onderzoek

De Biomedische Rekenkamer bevordert onafhankelijk onderzoek. Juist door zelf dit onderzoek te doen heerst het besef van het chronisch gebrek aan data; dat ruwweg 10% informatie zichtbaar is en dat 90% van de benodigde gegevens niet toegankelijk is of niet bestaat. Onze data-analisten en fact-checkers bouwen uitgebreide dossiers op en werken in een internationaal netwerk.

Maar ook leveren we, los van deze analyses, een constructieve bijdrage aan het ontwerpen van een nieuwe werkwijze waarin transparantie en zorgvuldig bestuur een natuurlijke en centrale plaats innemen.

Onze onderzoeksgebieden weerspiegelen de rol en werkwijze van de overheid en de drie-eenheid van vaccinatie:

• Het door de overheid gevolgde proces bij bepalen van maatregelen, van lockdowns en medicatie tot het beoordelen van vaccinveiligheid bij een te overwegen vaccinatieplicht;

• De oorsprong en mutaties van het coronavirus en de rol van Nederlandse instituties hierin;

• De omvang van de epidemie/pandemie en de vermeende noodzaak van vaccinatie;

• De feitelijke veiligheid van vaccinatie tegen corona; onverwacht hoge sterfte; kwaliteitsbewaking en -borging;

• De feitelijke effectiviteit van vaccinaties tegen corona.

Concrete onderzoeksprojecten die lopen:

BRP1: Histopathological investigations into the effects of SARS-Cov2 and mRNA-injections.

Type: Pilot study, international, collaborative since mid 2022. Method: tissue and blood analysis.

BRP2: All cause mortality, level and dynamics, during the Covid-19 epidemic and large scale medical intervention.

BRP3: Van doodsoorzakenformulier tot statistiek. Kenmerken van de omzetting met IRIS-software.

Type: Samenwerking met artsen. Methode: Benchmarking van software met representatieve pseudo-data.

BRP4: 'Bevolkingsonderzoek' naar effecten van grootschalige medische interventie tijdens epidemie op kans op sterven.

Type: Retrospectief veldonderzoek. Methode: surveys onder brede lagen van de bevolking. Verwachte start: begin april 2024.

Meer weten of samen werken?

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via nummer: 085 130 1711

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.