Visie

ZORGVULDIG BESTUUR EN TRANSPARANTIE

De activiteitsomschrijving bij de Kamer van Koophandel vermeldt:
„De BMRK verricht studies en verzamelt bij publieke bestuursorganen en andere organisaties de informatie die nodig is voor de beoordeling van voorgenomen en actueel beleid. De stichting entameert onderzoek en verzorgt voorlichting voor publiek, medische beroepsgroepen en volksvertegenwoordiging."

De visie die hier bij hoort is kernachtig samen te vatten. Namelijk dat alleen bestuurlijke transparantie een garantie kan bieden voor behoorlijk bestuur. Als noodzakelijke voorwaarde geldt dat in zijn algemeenheid, maar op het gebied van biomedische data is de relevantie hiervan duidelijk geworden in de coronacrisis.
Het citaat van minister de Jonge van 2021 duidt echter op het tegenovergestelde, bij kamervragen of de gegevens door het RIVM beschikbaar konden worden gesteld, antwoordde hij dat het kabinet dit niet zal doen, "omdat dat het vertrouwen in het RIVM maar zou ondermijnen".
Integendeel, openheid en de mogelijkheid om de uitkomsten van het RIVM te verifiëren zou dat vertrouwen logischerwijs vergroten.

BEHOORLIJK BESTUUR BIJ HET INVOEREN VAN EEN VACCINATIEPLICHT

Bij het bestrijden van een pandemie of epidemie, is een van de instrumenten het inzetten van vaccinaties. In de coronacrisis besloot de overheid tot de vroegtijdige aanschaf van nog te ontwikkelen vaccins. Na vrijwillige vaccinatie van een groot deel van de oudere populatie, werd een vaccinatieplicht geleidelijk aan ter sprake gebracht, in een vorm variërend van drang tot dwang. Bij het overwegen van een vaccinatieplicht, zijn achtereenvolgens het onderzoeken en beoordelen van noodzaak, effectiviteit en veiligheid de hoekstenen van het proces. Zorgvuldig bestuur vereist dan dat dergelijke overwegingen ook verifieerbaar moeten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een risico-analyse of een kosten-baten-analyse. Los van het epidemiologische nut, effectiviteit en noodzaak en juridische overwegingen, dient dan ook rekenschap gegeven te worden van de invloed van leeftijd, besmettelijkheid en meer van dergelijke epidemiologisch relevante factoren.

Dergelijke risico-analyses kunnen het onderwerp zijn van een WOB-procedure, aangezien niets van dit soort informatie is verstrekt. Ook de interpretatie van de klinische proeven zou openbaar moeten zijn. In tegenstel-ling tot deze openbaarheid, hebben we gezien dat verwezen werd naar goedkeuringen door instanties, zonder detail bekend te maken.

Meer weten of samen werken?

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via nummer: 085 130 1711

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.