Terug naar overzicht

Niet sterven aan corona maar wel aan iets anders?

Er bestaat veelvuldige verwarring over de ware betekenis van uitspraken als deze (hier in een artikel* van blckbx.tv):

De tegen COVID19 gevaccineerde populatie neemt in Canada nu bijna 100% van de COVID19 sterfte voor haar rekening

Deze vaststelling staat in ieder geval in schril contrast met de verwachtingen bij velen en de boodschap bij de overheid over het effect van vaccins.

Claims omtrent vaccins tegen corona.

Nu zijn er tijdens de klinische trials nooit claims gelegd door de vaccinfabrikanten op enige vaccineffectiviteit tegen COVID19 sterfte (en voor de goede orde: ook niet tegen infectie alléén, het ging om symptomatische COVID19, d.w.z ziekte), maar veel politici en geëngageerde experts legden die claims op basis van flinterdunne studies heel vaak wel.

Effecten:

Welke factoren bepalen nu de veelbesproken "druk op de zorg"? Natuurlijk de directe ernstige ziektegevallen, maar er is meer. Want een middel waar je snel aan overlijdt, verlicht óók de druk op de zorg en daarom is het belangrijk om naast COVID19 ziekenhuisopnamen en COVID sterfte (wat we in NL ook niet echt goed doen) naar de 'all cause' mortality en morbidity naar vaccinatiestatus te kijken.

De grafiek toont hoe tot de vaccinatiecampagne van start ging (1) de oversterfte vrijwel geheel verklaard kon worden met COVID19. Daarna is er een geel gebied met vraagtekens, punten 2, 3 en 4.

Punt 2 betreft een opmerkelijk afwijkende divergentie tussen doden en IC-cijfers. De laatste twee punten 3 en 4 betreffen "onverklaarde oversterfte".

Samenvattend overzicht van ruim twee jaar corona in Nederland.

Oversterfte en het CBS

Wat deed het CBS als reactie op de alarmerende oversterftecijfers? Die paste een soort verdubbelingsrevisie toe** en verklaarde daarmee de voorheen onverklaarbare oversterfte met behulp van wat ruimere definities en met voorheen niet-geregistreerde COVID19 sterfte en waar deze oversterfte niet verklaard kon worden, door COVID19 sterfte met andere doodsoorzaken.

"All cause"

Maar niemand heeft nog gekeken naar de kans op (sneller) overlijden na vaccinatie óngeacht de reden van overlijden. Studies laten namelijk zien dat vaccins naast de positieve werking waarvoor ze bedoeld zijn, ook nog een algemene werking hebben op het immuunsysteem . En die algemene ("niet-specifieke") werking kan zowel positief als negatief uitpakken.

Als zij positief uitpakt is dat mooi, als zij negatief uitpakt en je immuunsysteem wordt ondermijnd, dan zie je dat bij grootschalige (her-) vaccinatie terug in hogere algemene morbiditeit en mortaliteit.

Geen enkele studie naar alleen doodsoorzaken, zoals b.v. de studie die het CBS o.a. op Twitter op 1 april 2022 publiceerde, sluit uit dat al die extra sterfte door diverse doodsoorzaken wel eens het gevolg zou kunnen zijn van een algehele negatieve impact op het immuunsysteem als gevolg van de vaccinatiecampagne. En dat hoeft niet eens aan de vaccins zelf te liggen. Een overijverige vaccinatiecampagne no matter what – verkeerd getimed, gecombineerd met weerstandsondermijnende lockdowns en mondkapjesdirectieven –kan op zich al doorslaggevend desastreus zijn.

Ontbrekende data

En dat brengt ons weer bij de belangrijkste conclusie, dat elementaire data ontbreekt in het publieke domein om onafhankelijk te kunnen onderzoeken wat er precies aan de hand was in de afgelopen twee jaar. Om uit te kunnen sluiten dat de vaccinatiecampagne in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de hardnekkig aanhoudende excessieve sterfte en andere ernstige gezondheidsproblemen.

Via gerichte Woo/Wob verzoeken tracht de BMRK daarom gegevens als Ct (bepalend voor een positieve PCR-uitslag), casusdata uit het elektronische patiëntendossier en 'deltavax'-gegevens (gekoppeld sterfteregister en vaccinatieregister) te achterhalen, zie de WOB-pagina voor een overzicht.

Referenties en voetnoten:

*  https://lnkd.in/dsgFMEmy

** N.B. dat heeft ook gevolgen voor de bepaling van vaccin-effectiviteit tegen COVID19 sterfte: die gaat nog verder naar beneden.

*** https://lnkd.in/d6wEEFcf