Terug naar overzicht

Het verloop van corona in Nederland

De zogeheten dashboardgegevens van de Rijksoverheid begonnen als een overzicht met sterfte (aan/met) corona. Gaandeweg verdween de sterfte uit het dashboard en werden de aantallen positief getesten benadrukt. Van de ziekenhuisopnames volgens de GGD, werd overgestapt op de gegevens zoals verzameld door stichting NICE. Daarbij veranderden de criteria.

Onduidelijkheid heeft steeds bestaan over het aantal opnames vanwege corona. Hieronder staat een grafiek die dit illustreert. De GGD-data waren tot begin 2022 wel beschikbaar, voor diegene die wist waar die te zoeken, zie het grijze vlak. Op de RIVM-website werd melding gemaakt dat die niet langer maatgevend waren “vanwege onbetrouwbaarheid”.

Vanaf dat moment waren de data van NICE maatgevend, van degenen die een positieve testuitslag hadden in het ziekenhuis. Het verschil met de GGD-data over opnames is in de grafiek blauw weergegeven. Duidelijk zal zijn dat de bovenste (NICE) curve meer overeenstemt met een alarmerend beeld in een "tweede, derde en vierde golf", dan de beperkte opnames van de grijze curve.

Opmerkelijk is het beëindigen van deze grijze curve: na het aantreden van minister Kuipers op VWS, verdween de betreffende kolom uit de gegevensoverzichten van het RIVM, zonder dat daar een woord toelichting over te vinden was.