Terug naar overzicht

De voorspelling

Bij het RIVM heten het „scenario’s” omdat men het woord "voorspelling" zorgvuldig vermijdt. Desalniettemin worden deze ingezet bij de politieke besluitvorming en de beeldvorming bij het publiek. Hoe worden deze scenario’s gepresenteerd, stoelen die op echte modeluitkomsten en worden deze uitkomsten bijgestuurd aan de hand van actuele ontwikkelingen?

Wordt er van geleerd, of dienen ze ter rechtvaardiging vande gemaakte politieke keuzes? Enkele belangrijke vragen, te stellen bij de vele ‚scenario’s’ die in ieder geval nooit zijn uitgekomen, zoals hier bij de gele lijn, begin 2022.

De 'preventieparadox'

Overdreven voorspellingen die niet uitkomen zijn heel geschikt om niet-werkende maatregelen als werkzaam te verkopen en hen die dat bekritiseren te verwijten dat ze de "preventieparadox" niet begrijpen.

Het juiste gebruik van modellen

Prognoses kunnen op basis van nieuwe observaties steeds op dagbasis worden gecorrigeerd (voorbeeld rechts), in plaats van schijnbaar willekeurig te worden gegenereerd en met de hand te worden getekend (links).