Victor Koekkoek

penningmeester

Victor heeft een achtergrond in rechten, economie olie en gas, alsmede internationale handel.

Binnen het bestuur heeft hij, naast het penningmeesterschap, de taak om de datastructuur en werkwijze zodanig in te richten dat deze voldoet aan de eisen van privacy-wetgeving.